DOMENIUL ENERGETIC

Eficienţă Energetică

Eficienţa energetică este una din cele mai eficace resurse energetice naţionale. Experţii noştri din domeniul energetic colaborează cu clienţii pentru a dezvolta proiectele ce promovează eficiența energetică şi construcţiile ecologice în diferite sectoare. TCD prestează următoarele servicii în domeniu:
– Elaborarea, administrarea şi implementarea programelor de eficienţă energetică
– Implementarea sistemului de management energetic în cadrul întreprinderilor (ISO 50001)
– Analiza şi elaborarea indicatorilor de performanţă
– Administrarea proiectelor
– Consultanţă energetică

Termoenergetică

– Proiectare Centrale Termice
– Proiectare Puncte Termice Individuale
– Proiectarea Rețelelor Termice
– Reconstrucția Sistemelor Interioare de Încălzire, Ventilare și Condiționare

Energie Regenerabilă

TCD oferă servicii de consultanţă pentru a susţine dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, care include sursa acvatică, eoliană, solară, maree și biomasă. Noi ne dedicăm clienților noștri, care dezvoltă și aplică surse energetice noi şi durabile.

– Fezabilitate şantierului
– Pregătirea documentelor de licitaţie
– Evaluarea biologică şi analiza impactului ecologic
– Proiectarea civilă inclusiv planificarea căilor de acces
– Identificarea potenţialelor şantiere
– Supravegherea procesului de construcții

MEDIU

TCD oferă servicii de management al impactului asupra mediului, sănătăţii şi securităţii pentru a ajuta clienții să atingă obiectivele proiectului. Abordarea noastră include strategiile de protecție a mediului, eficientizarea consumului de energie și strategiile corporative productive, pentru a obține decizii bine argumentate în ceea ce privește utilizarea rațională a materiei prime și altor resurse naturale.

– Managementul riscurilor şi siguranţa proiectelor
– Fezabilitate şantierului
– Evaluarea impactului lucrărilor de construcţie asupra mediului ambiant
– Investigaţii geologice şi hidrologice
– Investigarea detaliată a șantierului, etc

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII

În proiectele din sectorul public, TCD colaborează cu instituțiile municipale și alte entități publice pentru a ajuta la planificarea și dinamizarea dezvoltării acestora, menținerea progresului și elaborarea soluțiilor practice pentru infrastructură şi comunitate. Începând de la conceperea proiectului, până la implementarea acestuia, TCD acordă suport pentru dezvoltarea infrastructurii transportului, reabilitarea sau menținerea bunei funcționări a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, îmbunătățirea capacităților de filtrare/tratare a apei, reabilitarea sau menţinerea bunei funcţionări a sistemelor de alimentare cu energie termică şi electrică, altele.

Sistemele de aprovizionare cu apă şi canalizare

– Studiu de fezabilitate
– Pregătirea documentelor de licitaţie şi elaborarea caietului de sarcini
– Implementarea sistemului de management energetic (ISO 500001)
– Perfecţionarea performanţei financiare şi operaţionale a companiilor de gestionare a apei
– Analiza sondei
– Analiza sistemelor de aprovizionare cu apă
– Evaluarea staţiei de tratare şi optimizarea acesteia
– Proiectarea rezervoarelor de acumulare terestre
– Studierea şi analiza problemelor particulare
– Supravegherea lucrărilor de construcţie a apeductelor
– Proiectarea sistemelor de colectare a apelor uzate

Trafic / Transport

– Administrarea şi inspecţia construcţiilor
– Servicii de proiectare stradală, carosabil
– Proiectarea aspectului parcării
– Studii privind impactul circulaţiei rutiere
– Planuri de gestionare a transportului

city

DEZVOLTAREA AFACERII

– Plan de dezvoltare corporativă
– Program de Îmbunătățire a Performanțelor Financiare și Operaționale
– Asistență în restructurarea întreprinderii
– Asistență în atenuarea impactului social în urma reducerii de personal asupra salariaților
– Suport în achiziții și licitații
– Plan de afaceri
– Politică de tarifare